Khái niệm văn phòng ảo còn rất mới tại Việt Nam. Nhưng ai đã sử dụng dịch vụ văn phòng ảo rồi thì rất ưng với trải nghiệm sáng tạo này.
Nhưng rất nhiều người khi mới nghe về của Văn Phòng Ảo thì thấy rất mơ hồ và không hình dong được về dịch vụ.
Thực ra vụ văn phòng ảo về căn bản giống như một văn phòng truyền thống mà các bạn đã biết.
Văn Phòng được trang bị cơ sở vật chất rất tốt, có các phòng ban đầy đủ của một công ty cỡ vừa:
Có phòng tiếp khách, phòng họp và Khu vực làm viêc....
Lễ tân nhận thơ từ, bưu phẩm, nghe điện thoại và nhận Fax....
vụ văn phòng ảo chỉ khác văn phòng truyển thống ở 2 điểm cơ bản sau:
Bạn không làm việc trực tiếp tại văn phòng, bạn có thể làm việc tại nhà, đi công tác hoặc tiếp khách... thoải mái mà không cần lo lắng những việc hành chính ở Văn phòng.
Tại Văn Phòng này, chia sẻ địa chỉ cho nhiều công ty cùng hoạt động.

Van phong ao là một sự chọn lọc lý tưởng cho việc vận hành một doanh nghiệp từ xa phê chuẩn việc dùng một địa chỉ làm đại diện văn phòng kinh dinh.
dùng Văn Phòng Ảo mang đến cho bạn lợi. mang tính đột phá trong kinh doanh:
tùng tiệm được rất nhiều chi phí thuê văn phòng truyền thống.
sử dụng đầy đủ các tiện ích giống như thuê văn phòng trọn gói.
Tạo hình ảnh chuyên nghiệp cho công ty thông qua địa chỉ đẹp ngay trung tâm thị thành.
Các dịch vụ hỗ trợ giúp bạn tập trung hơn vào công việc kinh doanh của mình.
Và nhiều lợi. khác.
Thời điểm kinh tế còn nhiều khó khăn như hiện thời sẽ là thời cơ cho dịch vụ văn phòng ảo phát triển mạnh. Trên thực tiễn văn phòng ảo là thuật ngữ chưa có trong quy định văn bản pháp luật mà được nảy sinh trong thực tế. Tuy nhiên, Luật Doanh nghiệp có quy định hội sở chính của doanh nghiệp là địa điểm liên lạc, giao thiệp của doanh nghiệp... có địa chỉ xác định gồm số nhà, tên phố, ngõ phố, số điện thoại, số fax... Những đề nghị này, văn phòng ảo hà tiện đều đã đáp ứng đủ.