. Nhưng môn võ này còn đi xa hơn nhiều ở nước ngoài việc tấn công bằng cơ bắp và tự vệ. Taekwondo DU LICH HAN QUOC bao gồm mọi yếu tố của cơ thể, tinh thần và cuộc sống, với kết quả lớn hơn nhiều so với tổng số các thành phần cấu thành nó.

Taekwondo là một môn võ truyền thống có hệ thống nhất và khoa học nhất TOUR du lich hàn quốc. Môn này dạy người ta nhiều điều ngoài những kỹ năng chiến đấu về vật lý. Nó là một nguyên tắc thể hiện những cách thức nâng cao tinh thần và cuộc sống qua việc rèn luyện cơ thể và tâm hồn. Nó cũng là một môn thể thao hiện đại đã có tiếng trên trường quốc tế và nằm trong số những môn thi đấu chính thức của các đại hội Olympic. Từ “taekwondo” bao gồm 3 phần, mặc dù chỉ là một từ “tae” có nghĩa là bàn chân, cẳng chân hay bước đi. “Kwon” có nghĩa là nắm đấm để chiến đấu. “Do” có nghĩa là đạo, là con đường để đạt tới một mục tiêu. Cả ba phần này đã gộp thành hai khái niệm quan trọng đằng sau từ “taekwondo”.

Trước hết, taekwondo là cách thức sử dụng “tae” và “kwon”(bàn chân và nắm tay), hoặc tất cả bộ phận trong cơ thể được chân và nắm đấm thể hiện. Thứ hai là , taekwondo là con đường để kiểm soát hoặc làm dịu lại các trận chiến đấu và giữ được sự yên bình. Khái niệm này xuất phát từ ý nghĩa của”tae” và “kwon”, đặt nắm đấm dưới sự kiểm soát
DU LICH HAN QUOC GIA RE