Dịch thuật là gì và dịch thuật phải có những kĩ năng gì?
trung tâm dịch thuật

Khái niệm về dịch thuật ?

Định nghĩa về dịch thuật ? Dịch thuật là một hoạt động bao gồm việc luận giải ý nghĩa của một đoạn văn trong một loại ngôn ngữ nào đó – văn nguồn – và chuyển qua một khác thành một đoạn văn mới và tương đương – văn đích hay là bản dịch.
giá dịch thuật công chứng

Trong dịch thuật, người ta thường chia thành biên dịch và phiên dịch. Biên dịch thường được hiểu là dịch chứng từ, từ một ngôn ngữ này sang một loại ngôn ngữ khác. Trong khi đó, phiên dịch thường được hiểu là dịch nói, hoặc là diễn giải lại câu của người khác sang loại ngôn ngữ để người nghe hiểu.

“Dịch” (易) có nghĩa là “thay đổi”, “biến đổi”; “thuật” (術) có nghĩa là “kỹ thuật”, “học thuật”, “phương pháp”. Vậy “dịch thuật” có nghĩa là “phương pháp chuyển đổi” từ loại ngôn ngữ này sang ngôn ngữ khác.

Thuật ngữ và khái niệm dịch thuật
Các bước dịch thuật
Kỹ năng dịch thuật
Dịch thuật và luận giải
Quy trình kiểm tra chất lượng bản dịch

Dịch thuật không phải là một môn khoa học chính xác mà là một loại trí tuệ. Trong đó, mức độ tập trung khác nhau của cùng một chuyên viên ngôn ngữ có thể tạo ra sản phẩm cuối cùng khác nhau. Đó là chưa kể đến những thành phẩm dưới mức tiêu chuẩn được thực hiện bởi những nhóm hoặc điểm dịch thuật tự do, thiếu kinh nghiệm và không đủ kỹ năng. Quan trọng hơn cả, mỗi một từ là một quyết định của người dịch thuật, mà quyết định của một người thì có thể đúng và rất có thể sai. Khả năng mắc lỗi tỉ lệ thuận với với số từ cần chuyển ngữ. Đó là những lý do cần phải có sự bảo đảm chặt chẽ về chất lượng. Nếu không có thể dẫn đến những hậu quả không đáng có.
Hệ thống quản lý chất lượng tiêu chuẩn (QA) gồm có từ bốn đến năm giai đoạn không giống nhau, mỗi giai đoạn có một đòi hỏi công việc riêng của nó.