Khởi nghiệp với mô hình nuôi chồn hương đã đem đến cho anh Trần Văn Long (ấp Phước Chí A, xã Bình Phước- Mang Thít) lợi nhuận khoảng 200 triệu đồng/năm. Tag: vi khuẩn vibrio

Khách tham quan mô hình nuôi chồn hương. Mô hình nuôi chồn hương đang đem lại nguồn lợi khá cho nông hộ có diện tích canh tác nhỏ hẹp.

Chỉ với diện tích 150m2, anh Long nuôi 36 con chồn hương cái và 4 con đực. Bình quân mỗi năm chồn hương cái sinh sản 2 lần, sinh 2- 6 con/đợt, giá bán chồn hương từ 3,5- 4 triệu đồng/con. Tag: men vi sinh

Cách nay 2 năm, thời điểm mới khởi nghiệp nuôi chồn hương, anh Long cũng gặp không ít khó khăn do kinh phí đầu tư ban đầu khá cao (khoảng 800 triệu đồng) và do chưa hiểu hết tập tính nên chồn hương thường xuyên bị bệnh, chết, phải chịu lỗ nặng. Chỉ hơn 1 năm nay, nhờ tích lũy kinh nghiệm đã đem về cho anh nguồn lợi nhuận khá.

Nguồn: 2lua.vn/article/nuoi-chon-huong-loi-200-trieu-dong-nam-5c302bea425cc5b3693df3dd.html