Thuế du nhập xe nâng là 0% và thuế VAT là 10% quy định nằm trong chương 84 quy định tại Danh mục hàng hóa xuất nhập khẩu do Bộ tài chính ban hành thuộc xe hoặc máy chuyên dùng có mã HS nằm trong các mặt hàng xe nâng, máy xúc, máy đào thuộc nhóm xe hoặc máy.

Xem >>> http://samcovina.com/xe-nang-dien/


Thủ tục nhập khẩu xe nâng

Giấy đăng ký đăng kiểm, theo mẫu:

1 bản chính gồm 3 trang, ký đóng dấu vào chỗ người nhập khẩu, và đóng dấu giáp lai 2 trang đầu.

Hóa đơn thương mại:

1 bản chụp Bản công nhận giá trị hàng nhập khẩu:

1 bản chính (theo mẫu). Chứng nhận chất lượng của nhà cung ứng (Certificate of Quality – C/Q) Tài liệu công nghệ Các bước khiến cho thủ tục đăng kiểm xe nâng nhập khẩu

Bước 1: Làm giấy tờ

Bước 2: Nộp giấy má tại Đội rà chất lượng xe cơ giới

Bước 3: Cán bộ kết nạp sẽ xem hồ sơ.

Bước 4: Nhận Giấy đăng ký đã được cấp số và có dấu công nhận của Đăng kiểm,

Bước 5: Bạn scan giấy đăng ký để truyền cộng tờ khai hải quadich vu sua chua xe nang dien tay dau ha noin.

Bước 6: Mời soát thực tiễn

Bước 7: Khi cán bộ đăng kiểm tới rà hiện trường Quy tình du nhập Xe Nâng

- Mặt hàng Thiết bị nâng (trừ các thiết bị thuộc nghĩa vụ của Bộ liên lạc tải) thuộc diện phải rà soát chất lượng.


Xem >>> Xe nâng Baoli


Thủ Tục Đăng Kiểm Xe Nâng

- Giấy đăng ký đăng kiểm, theo mẫu: 1 bản chính gồm 3 trang, ký đóng dấu vào chỗ người nhập khẩu, và đóng dấu giáp lai 2 trang đầu.

- Hóa đơn thương mại: 1 bản chụp

- Bản công nhận giá trị hàng du nhập: 1 bản chính (theo mẫu).

- Chứng nhận chất lượng của nhà sản xuất (Certificate of Quality - C/Q)

- Tài liệu kỹ thuật


Các bước làm thủ tục đăng kiểm xe nâng nhập cảng

Bước 1: Làm hồ sơ

Bước 2: Nộp hồ sơ tại Đội rà soát chất lượng xe cơ giới

Bước 3: Cán bộ thu nhận sẽ xem hồ sơ.

Bước 4: Nhận Giấy đăng ký đã được cấp số và có dấu xác nhận của Đăng kiểm,

Bước 5: Bạn scan giấy đăng ký để truyền cùng tờ khai hải quan.

Bước 6: Mời rà thực tế

Bước 7: Khi cán bộ đăng kiểm đến rà soát hiện trường,

Bước 8: Chờ kết quả đăng kiểm, thường sau 7-10 ngày làm việc.

Xem thêm >>> phụ tùng xe nâng Container

CÔNG TY CỔ PHẦN SAMCOVINA

Cầu Bà Cua đường Vành Đai Phía Đông, Phường Phú Hữu quận 9, TPHCM (gần ngã ba Cát Lái)

Phòng kinh doanh: ĐT: 028 668 59 349